Planning

Start verkoop

Q3 2023

Onherroepelijk bestemmingsplan

Q3 2023

Verleende omgevingsvergunning

Q3 2023

Start sloop/sanering

Q3 2023

Start bouw

Q4 2023

Oplevering

Q1 2025